Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Продукти > Бетонов възел

Продуктите които
използваме и предлагаме

Назад
Биотерм ЕООД притежава бетонов център в с. Минерални бани, обл. Хасково. Бетоновия център е създаден 2018 и оборудван със най-съвременна компютризирана система за бетон контрол и сертифицирана система за производствен контрол.

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПЪЛНА ГАМА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ.

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ БЯЛА МЕЧКА - Минерални бани, обл. Хасково
Капацитет 50 m3/h и 3-ри силоза по 65 т.