Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Продукти > Отоплителна техника

Продуктите които
използваме и предлагаме

Назад

Категория Пелетни котли

Пелетни котли PELLЕBURN с горелка и бункер от 12 KW до 40 KW

Пелетни котли PELLЕBURN с горелка и бункер от 12 KW до 40 KW

Пелетни котли PELLEBURN - PP и PD с горелка и бункер от 12 KW до 40 KW. ПЕЛЕТНИ КОТЛИ PD  КОТЕЛ PELL Е BURN + Горелка + Бункер 12 kw  КОТЕЛ PELL Е BURN + ...
1 / 1