Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
соларни системи и изграждане на машини за промишлеността

Продукти > Отоплителна техника

Продуктите които
използваме и предлагаме

Назад

Категория Чугунени

Termodinamik котли

Termodinamik котли

Котлите на пелети и биомаса „термодинамик ” са многоходови пиролизни котли за изгараня на биомаса чрез пиролизна дестилация на горими газове в адаптивна контролирана среда с номинална мощност 145 – 1162 квт при 85-95% к.п.д управлението на горивният процес при котлите на твърдо гориво и биомаса е определящ критерий за икономическата ефективност на неговата работа.масово котлите предлагани от производителите не гарантират оптимално изгаряне в горивната камера. Част от освободената енергия получена от изгарянето на горивния материал напуска топлообменника на котела във вид на недоизгорели газове и се до окислява в коминното тяло. Фактическата загуба на енергия може да достигне до над 40%.оптимално и не оказващо вредно влияние върху околната среда изгаряне – с висок коефициент на полезно действие.Подобни продукти

OM Серия Чугунен котел на нафта и газ 378 - 930 kW

OM Серия Чугунен котел на нафта и газ 378 - 930 kW

OМ серията котли, които при необходимост се използват с въздушна горелка, са с чугунени секции, с капацитет между 738-930 kW. Работят на газ или течно гориво и се произвеждат в седем типа (брой ...
OM Серия чугунен котел за течно гориво и газ от  200 KW до 650 KW

OM Серия чугунен котел за течно гориво и газ от 200 KW до 650 KW

Чугунен котел с отворена камера, с възможност за поставяне на горелка за течно гориво или газ, три хода на пламъка, овлажнена горивна ...