Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Обществени поръчки

Резултатът от
нашата работа

Назад

„Разширение на СДВНЧ - гр. Любимец

„Разширение
на СДВНЧ - гр. Любимец“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна финансова помощ по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“
Разрушаване:
Вещеви склад - 272 м2
Склад свръзки - 245 м2
Кучкарник - 49 м2
ГСМ - 161 м2
Резервоари - 7 х 1,2 м2
Подземни резервоари – 4 х 10 м2
Ново строителство:
Бетонова н-3 м ограда – 321 м
охранителни кули – 2 бр.,

Договор и възложител

Договор:536400-16339-1/17.10.2019 г.Снимки от проекта

Подобни проекти

BG16RFOP002-2.089-5150-C 01-Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Иновации и конкурентоспособност,BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Договор:BG16RFOP002-2.089-5150-C 01

Описание:BG16RFOP002-2.089-5150-C 01-Подкрепа за малки предприятия с ...
„Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “Договор:62/14.05.2019

Описание:„Благоустрояване на междублокови пространства ...
„Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “Договор:61/14.05.2019

Описание:„Основен ремонт на кметство в с. Свирково и ...
Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеДоговор:BG16RFOP002-3.001-0149

Описание:Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на ...