Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Фотоволтаични централи

Резултатът от
нашата работа

Назад

Изграждане на ФЕЦ с. Клокотница 30 KW

Изграждане на ФЕЦ ; 
- метална конструкция за 56 панела / двукратно боядисана , двуредова / конструкция ;
- монтаж на заземителна шина , соларен кабел , ел.табло по проект , кабел СВТ 4 х 35 ;
- монтаж на 56 бр. фотоволтаични панели по 535 KW
- Монтаж на инвертор 30 KW SAJ

Договор и възложител

Възложител:Талком ИНССнимки от проекта

Подобни проекти

Монтаж на ФЕЦДоговор:с.Поляново

Описание:Монтаж на ФЕЦ
Изграждане на ФЕЦ върху покривДоговор:Ангел Войвода

Описание:Изграждане на ФЕЦ върху покрив
Изграждане на фотоволтаична централаОписание:Изграждане на фотоволтаична централа Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22Описание:Фотоволтаична централа върху покривс мощност до 30 kW в имот УПИ- II 369 кв.22