Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

За нас

История, цели,
възгледи и сертификати

"БИОТЕРМ" ЕООД е основана през 2006 г., регистрирана в търговския регистър на Хасковски окръжен съд, с решение по фирмено дело № 138/20.12.2006г.

Предмета на дейност на фирмата е търговия, инженеринг, проектиране, доставка и монтаж на съоръжения за отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни и газови инсталации. Фирмата е регистрирана в Строителната камара със възможност да изпълнява обекти от 1, 3, 4 и 5 категория строителство.

"БИОТЕРМ" ЕООД е вписано в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен номер: Х043/08.04.2008 г., съгласно изискванията на "Закона за техническите изисквания към продуктите".

От нейното създаване до сега "БИОТЕРМ" ЕООД е изпълнила, при високо качество и в срок повече от 600 обекта. Изпълненото строителство е разнообразно като тип,вид съоръжения и начин на функциониране. Изпълнени са редица обществено административни, жилищни кооперации и частни домове на територията на България, Гърция, Македония и Сърбия.

Всички доставяни от фирмата материали притежават международни и БДС сертификати и имат необходимите разрешения за използване от българските институции.

"БИОТЕРМ" ЕООД разполага със собствена търговско складова база и система за доставка и транспорт за продажби на едро към фирми и корпоративни клиенти.

Ръководния, инженерения, техническия и сервизния персонал е висококвалифициран и с богат опит, благодарение на което "БИОТЕРМ" ЕООД е една прогресираща и модерна фирма, предоставя разнообразни инженерингови услуги, проектантска и техническа помощ в областта на отоплението, вентилацията, изграждането на газови инсталации и други.

Фирма "БИОТЕРМ" ЕООД разполага със сервизна база в гр. Хасково и гр. Карлово и при необходимост от възникнали аварии ние сме способни да реагираме в рамките на 2 часа.

За изпълнението на своите договори фирма "БИОТЕРМ" ЕООД оперира със съвременни машини и оборудване.

Изработват се заваръчни и резбови заготовки по заявка на клиента. Предлаганият завършен пакет от услуги: проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и след гаранционен сервиз и лизинг, задоволяват и най-високите изисквания на крайния клиент за качество и комплектност.

ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)

Фирмата активно работи върху изграждането на системи и технологии за енергийно използване на възобновяемите енергийни източници - биомаса и слънчева енергия.

Специализацията на фирма "БИОТЕРМ" ЕООД в областта на ВЕИ е: Инженеринг на слънчеви отоплително – водни и фотоволтаични системи.

Нашите сертификати