Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

Услугите и продуктите
които предлагаме

Назад

Верижен мини-челен товарач Caterpillar 299D2XPS (2018 г.)

  • изкопни работи;
  • изчистване на пасища;
  • храсти и дървета до ф 20 /наличен храсторез двускоростен (мулчер ) 2122 мм / раб.ширина 1822 мм/;
  • изчистване на на терени под далекопроводи от всякаква растителност;
  • изкопни работи с каналокопател;
  • изкопаване на дупки със средла от 380 мм - 610 мм;
  • чистене на сняг с роторен снеговорин и хидравлично гребло за сняг.

Комбиниран багер товарач Caterpillar 444F2 (2018 г.)

  • изкопни работи и извозване на земни маси;
  • валиране и обратни насипи;
  • работа с чук.