Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

Услуги > Фотоволтаични централи

Услугите и продуктите
които предлагаме

Назад
Фотоволтаични централи
Изграждане на Фотоволтаични централи от 30 KW до 1.5 MW
  • доставка и монтаж на фотоволтаични панели Canadien Solar
  • доставка и монтаж на инвертори SAJ
  • метална конструкция
  • кабели - изграждане на външна връзка